FUZZKLAXON

 

Fukunaga(Gt/Vo), Murabe(Ba), Ichikawa(Dr)

Nagoya, Aichi, Japan

Contact : fwhk_sou@hotmail.co.jp